untuva swahiliksi

untuva

  1. chini, chini, chini