shuka swahili > suomi

shuka kushuka

  1. laskeutua

shuka

  1. vajota

  2. laskeutua