mwenyeji swahilista suomeksi

mwenyeji12

  1. asukas

makao, mwenyeji, makaazi

  1. asukas