ärjäistä swahiliksi

karjaista, ärjäistä, karjahtaa

  1. t-check swhamba s, t-check sw vyamba p, t-check sw gome s, oun 56 t-check swagome p