virkasyyte saksaksi

syyttää syyttää virkarikos virkarikoksesta, nostaa nostaa virkasyyte

  1. anklagen