verschlingen saksasta suomeksi

verschlingen, fressen, schlingen, herunterschlingen

  1. ahmia

verschlingen

  1. as a long-term act, the amount of the object not confined hotkia, ahmia, as a short-term act, the amount of the object confined hotkaista, ahmaista

  2. vallata

  3. ivata, ilkkua, pilkata

schlingen, verschlingen

  1. nielaus

verschlingen

  1. nielaista