velkakirja saksaksi

valtion velkakirja

  1. Schuldschein, Wechsel

velkakirja

  1. Obligation

debentuuri, velkakirja

  1. Agentur

velkakirja

  1. Behörde

  2. Obligation

  3. Ton