unbedacht saksasta suomeksi

rare selbstvergessen, nicht bewusst, unbedacht, unbedaft

  1. tietämätön, välinpitämätön

unklug, unbedacht

  1. harkitsematon, epäviisas

unvorsichtig, unbedacht, unachtsam, leichtsinnig, fahrlässig, nachlässig

  1. huoleton