trennen saksasta suomeksi

worfeln, windsichten technical, trennen

 1. tuultaa, viskata

trennen, separieren, aussortieren, sichten

 1. seuloa

sich trennen von

 1. päästää, päästää irti, päästää käsi käsistään, hellittää ote otteensa

 2. antaa mennä

separieren, teilen, trennen, scheiden

 1. irtisanoa

sich trennen, auseinanderfallen

 1. erillinen, eri, irtonainen

abtrennen, durchtrennen, abbrechen, trennen

 1. erillinen, erillään (adverb)

teilen, trennen

 1. suuntaus, kehityssuunta, trendi

trennen

 1. haljas

schneiden, trennen

 1. reikä

trennen

 1. leikkaus, viilto, sivallus, haava

schneiden, trennen

 1. leikkaus

trennen

 1. nostaa

schneiden, trennen

 1. leikattu, vähennetty, kevennetty, heikennetty

trennen

 1. leikkaus