the physical phenomenon de Schall saksasta suomeksi