sicht saksasta suomeksi

Blickpunkt, Perspektive, Ansicht, Sicht, Blickwinkel

  1. näkökulma, näkökanta

Standpunkt, Ansicht, Sicht

  1. kanta, mielipide

Blickpunkt, Perspektive, Ansicht, Sicht, Blickwinkel

  1. näkökulma, näkökanta

Standpunkt, Ansicht, Sicht

  1. kanta, mielipide

Aussicht

  1. tähdätä

  2. näkymä

Anblick, Sicht, Ansicht

  1. näköpiiri, näköala