seuraamus saksaksi

seuraamus, jälkivaikutus, jälkitilanne, jälkipyykki

  1. Verästelung, Verzweigung, Ramifikation

seuraamus, seurannaisvaikutus

  1. Korrektur

rangaistus, seuraamus

  1. Korrektur