rahmen saksasta suomeksi

einfassen, einrahmen

  1. kehikko