rahmen saksa > suomi

einfassen, einrahmen

  1. kehikko