prostituieren saksa > suomi

prostituieren sich prostituieren

  1. myydä itseään, myydä seksiä; huorata degrading

prostituieren

  1. saattaa häpeään Lev. 19:29; prostituoida

prostituieren sich prostituieren, herumhuren, rumhuren

  1. huora