partisane suomi > saksa

kannattaja

  1. Partisane

puoluepukari

  1. Partisane

puolue / puolue-

  1. Guerilla

puolue / puolue-, ryhmäkuntainen

  1. Partisan, Partisanin