ommel saksaksi

tikki, ommel, pisto

  1. Stich

ommel

  1. Stich

ommel, tikkaus

  1. Naht