kitistä saksaksi

marista, narista, kitistä

  1. herumstreiten, kleinlich sein

kitistä, narista, inistä

  1. jammern, meckern, plärren

narista, natista, kitistä

  1. knarren, quietschen

kitistä, vinkua, vikistä

  1. reiben