einatmen saksasta suomeksi

einatmen

  1. hengittää hengittää sisään

  2. hengittää