ehto saksaksi

ehto, vaatimus, määräys, sopimusehto

  1. Abmachung, Ausbedingung, Bestimmung, Maßgabe, Übereinkunft, Vereinbarung

edellytys, ehto, ennakkoehto

  1. Vorbedingung

täsmennys, ehto, lisäehto

  1. stipulieren

vaatia, panna ehto ehdoksi, edellyttää

  1. anerkennen

ehto

  1. Nebensatz

ehto, sopimusehto

  1. Bedingung, Kondition

ehto, sopimusehto, klausuuli

  1. Klausel

  2. Frist

ehto, edellytys

  1. Term