bisher saksasta suomeksi

bisher, bis jetzt

  1. tähän mennessä

bis dahin, bis dato, bi(slangi/puhekieli), bisher

  1. tähän mennessä, siihen mennessä, sitä ennen, aiemmin

bi(slangi/puhekieli), bisher, bis jetzt

  1. tähän mennessä, toistaiseksi

bisher, noch

  1. aukko