akzeptieren saksasta suomeksi

akzeptieren, annehmen, zusagen

  1. hyväksyä

akzeptieren, annehmen

  1. hyväksyä

akzeptieren

  1. hyväksyä