Tonne saksasta suomeksi

Tonne

  1. tonni

  2. tonni

Boje, Tonne

  1. tappi

Tonne

  1. lapsuusmuisto

  2. tunneli