Ordo saksa > suomi

Ordnung, Ordo

  1. krusifiksi

  2. aste