Entschuldigung saksa > suomi

Entschuldigung

  1. suokaa anteeksi

Entschuldigung?, wie bitte? less formal

  1. anteeksi?, anteeksi kuinka?, anteeksi mitä?

Entschuldigung, Verzeihung

  1. anteeksi

Entschuldigung, darf ich bitte durch? (lit., "may I pass please")

  1. anteeksi, anteeksi, saanko ohittaa

Entschuldigung, entschuldigen Sie ore formal, es tut mir leid gloss implies speaker is to blame

  1. anteeksi, suokaa anteeksi

Entschuldigung!

  1. pyydän anteeksi!, anteeksi

Entschuldigung

  1. anteeksipyyntö, pahoittelu

Entschuldigung, Verteidigung

  1. selitys, tekosyy, puolustelu

es tut mir leid , Entschuldigung, sorry

  1. oikeusjuttu

Entschuldigung, sorry, ore formal entschuldigen Sie bitte, verzeihen Sie bitte, es tut mir leid, ich bitte um Entschuldigung, Verzeihung, Verzeihung

  1. surkea, surullinen