Entschädigung saksasta suomeksi

Entschädigung, Rückerstattung

  1. korvaaminen

Entschädigung

  1. korvaaminen

Entschädigung, Rückerstattung

  1. palautuminen, palauttaminen, korjaaminen

Entschädigung

  1. korvaaminen

  2. korvaaminen

Reparation, Entschädigung, Wiedergutmachung

  1. turva, suoja

Entschädigung

  1. korvaus sc=Cyrl

  2. korvata