Eintracht saksa > suomi

Eintracht

  1. sopu, yhteisymmärrys