Dasein saksasta suomeksi

Sein, Dasein

  1. olento