vilken som ruotsista suomeksi

något, vad som helst, vilken som helst, vilket som helst (1)

  1. mikä, kumpi

endera, vilken som

  1. kumpikin, molemmat