varandra ruotsi > suomi

verb phrases for losing contact: tappa kontakten, glida isär, glida ifrån varandra

  1. yhteydessä ei yhteydessä, erossa

varandra

  1. toisensa

  2. toisensa

växla, följa (på varandra, i tur)

  1. vuorottainen