vahvike ruotsiksi

vahvike

  1. hålla sig, förbli, förbliva archaic

vahvike, lujike

  1. skjuta upp, senarelägga