växla ruotsi > suomi

växlande, omväxlande, alternerande

  1. vuorotella vuorotteleva

växla, följa (på varandra, i tur)

  1. vuorottainen

växla

  1. vuorotella

byta, skifta, ändra, växla

  1. vaihto, shift

växla

  1. siirtyä

växla, koppla, knäppa, stänga, slå, släcka, tända

  1. vaihtaa