vänsla ruotsi > suomi

vara otrogen, bedra, bedraga, vänsterprassla, vänstra, vänsla

  1. pettää