ursäkta mig? ruotsista suomeksi

ursäkta?, ursäkta mig?, va? very epävirallinen, may be considered somewhat rude, vad sa du? epävirallinen, hur sa?

  1. anteeksi?, anteeksi kuinka?, anteeksi mitä?