ursäkta? ruotsista suomeksi

ursäkta?, ursäkta mig?, va? very epävirallinen, may be considered somewhat rude, vad sa du? epävirallinen, hur sa?

  1. anteeksi?, anteeksi kuinka?, anteeksi mitä?

ursäkta?, förlåt?, va? highly arkikielinen

  1. armahtaa