synergia ruotsiksi

synergia

  1. synergi, synergieffekt