ställa (en fråga) ruotsi > suomi

fråga, spörja, ställa ställa (en fråga)

  1. mielistellä