sisäpiha ruotsiksi

sisäpiha general, linnanpiha, of a castle

  1. gårdsplan, innergård, borggård

sisäpiha

  1. gård

  2. domstol, rätt

  3. hov

  4. domstol, rätt

  5. hov

  6. domstol, rätt, tribunal