sålunda ruotsista suomeksi

så, såhär, sålunda, på detta vis

  1. näin

följaktligen, således, sålunda, alltså

  1. täten, siten, niin, näin