röra (röra sig sig) ruotsista suomeksi

flytta, röra (röra sig sig)

  1. muuttaa