pysyvästi ruotsiksi

pysyvästi

  1. permanent, för alltid, för evigt, stadigvarande, beständig, varaktig, bestående, oföränderlig, oavbruten