perusta ruotsiksi

perustus, perusta

 1. grundstomme

perustana oleva

 1. bas

lähtökohta, perusta

 1. grundläggande, fundamental

perusta

 1. primär

olennainen, perus-, perustavanlaatuinen

 1. grund, bas

perustarvike good, peruselintarvike food

 1. grundläggning

perusta

 1. grund, fundament

olennainen, perus-, perustavanlaatuinen

 1. grund, bas

perustarvike good, peruselintarvike food

 1. backe, mark

perusta

 1. jord, mark

fundamentti, perusta, peruskivi, perusteet p

 1. grund

perustavanlaatuinen, olennainen, fundamentaalinen, perus-

 1. bakgrund

perusta

 1. belägga med flygförbud, ställa på marken