omfattande ruotsi > suomi

fullständig, allomfattande, omfattande

  1. kattava

utbredd, omfattande

  1. mukaan lukien

omfattande, uttömmande

  1. laajalle levinnyt, laaja

global, världsomspännande, världsomfattande

  1. pallo pallo-

global, allmän, -omfattande e.g. systemomfattande, programomfattande

  1. maailmanlaajuinen, globaali, maailman maailman-, globaali globaali-