objektiivi ruotsiksi

zoom-objektiivi

  1. objektiv, saklig

objektiivinen, hyväksytty, puolueeton

  1. mål

objektiivinen, totuudenmukainen

  1. objekt, objektkasus

objektiivinen

  1. objektiv