motsägelsefri ruotsista suomeksi

konsistent, beständig, konsekvent, motsägelsefri

  1. yhtenäinen