med flera ruotsi > suomi

med flera p, et al., m.fl.

  1. ynnä muut