klass ruotsista suomeksi

klass

 1. luokka

 2. luokka, yhteiskuntaluokka

 3. luokkajako

 4. tyyli

 5. luokka

årskurs, avgångsklass

 1. luokka, vuosikurssi

klass

 1. luokka

 2. luokka

 3. huippu

klassificera

 1. luokka

klass

 1. saapumiserä

 2. luokka

 3. luokitella

 4. luokka

 5. luokka, yhteiskuntaluokka

årskurs, avgångsklass

 1. tyyli

klass

 1. luokka

 2. kurssi

 3. luokka, vuosikurssi

klassificera

 1. luokka

klass

 1. luokka

 2. huippu

 3. luokka

 4. saapumiserä

 5. luokka

årskurs, avgångsklass

 1. luokka

klass

 1. luokka, yhteiskuntaluokka

 2. luokkajako

 3. tyyli

klassificera

 1. luokka

samhällsskikt, klass

 1. luokka, vuosikurssi

fack, fält, gebit, klass, krets, område, sfär

 1. huippu

klass, placering

 1. saapumiserä

gradera, klassificera, klassa, placera

 1. kerros