klargöra ruotsista suomeksi

förtydliga, klargöra, tydliggöra

  1. selkeyttää

klargöra, förklara, kasta ljus över, belysa

  1. selventää

klargöra

  1. selkeä