juuria ruotsiksi

juuria

  1. rycka upp med rötterna

  2. utrota, tillintetgöra