järjestysluku ruotsiksi

järjestysluku, atomiluku

  1. atomnummer

järjestyslukusana, ordinaalilukusana

  1. ordningstal, t-check sv ordinaltal