huvudbok ruotsista suomeksi

register, liggare, kassabok, huvudbok, bokföring, loggbok, dagbok

  1. tilikirja

kassabok, huvudbok

  1. tilikirja